Have you been contacted by a person claiming to be a court employee who states that you are not in compliance with an order of the court because you missed a court date or did not pay? Keep yourself safe from cyber criminals imitating court telephone numbers (“spoofing”) who demand payment!  Anyone who receives a suspicious phone call should hang up and verify the status of their case using the NMCourts Case Lookup tool.  You can also contact the court directly or call court customer service at: 855-268-7804.  Remember: you can always see a Judge to address your outstanding issues.

Statue of scales

New Mexico Courts

  1. Home
  2. New Mexico Courts - Coronavirus (COVID-19) Information - Vietnamese
a

Explore Section

New Mexico Courts – Coronavirus (COVID-19) Information – Vietnamese

THÔNG TIN:  COVID 19 – VI-RÚT CORONA

Bất cứ người nào đến Tòa án hay tòa nhà tư pháp bang New Mexico cần đeo khẩu trang hoặc những tấm che mặt bảo vệ khác để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Yêu cầu này bắt đầu từ ngày 16 tháng Năm, 2020 theo lệnh của Tòa án Tối cao tiểu bang.

 

TIN MỚI! Các video Thông Tin về COVID-19 bằng ASL (Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ)
BẤM VÀO ĐÂY

 

1.  TÔI LÀ MỘT BỒI THẨM VIÊN 

2.  TÔI TỰ ĐẠI DIỆN

3.  TÔI LÀ MỘT NHÂN CHỨNG

4.  CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC ĐƯỢC HỎI ĐỂ VÀO TÒA ÁN HOẶC TÒA NHÀ TƯ PHÁP

5.  LỆNH CỦA TÒA

6.  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

7.  KẾ HOẠCH MỞ LẠI TÒA 

8.  TẠM NGƯNG VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI THUÊ NHÀ 


TÔI LÀ MỘT BỒI THẨM VIÊN

Jurors and visitors to all New Mexico Courts – We’re working to keep you safe – Learn more about how

Yêu cầu đeo tấm che mặt bảo vệ tại các Tòa án New Mexico – Có hiệu lực từ ngày 16 tháng Năm, 2020 bất cứ người nào đến Tòa án hay tòa nhà tư pháp New Mexico cần đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt bảo vệ khác để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19.

Tòa sẽ chuẩn bị để cung cấp khẩu trang cho những người không có khi họ cần vào Tòa án.

Nhân viên tòa và viên chức tư pháp thuộc các tòa phúc thẩm, tòa thượng thẩm quận hạt, các tòa thành phố và địa phương có thẩm quyền xét xử giới hạn khác nhau, tòa xét xử hồ sơ di sản thừa kế và Phòng hành chính của các Tòa cũng cần đeo khẩu trang ở nơi làm việc.

“Viên chức y tế tiểu bang đã nói rất rõ rằng nếu mỗi người chúng ta đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng chúng ta có thể giúp làm chậm sự lây lan COVID-19 và cứu mạng người,” Chánh án Judith K. Nakamura đã nói. “Tòa chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho công chúng nên chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để giữ gìn sức khỏe và an toàn cho những người làm việc tại tòa hoặc cần đến tòa.”

Vì sự an toàn của cộng đồng, vui lòng không đến tòa nếu quý vị đang bệnh.

Vui lòng cho tòa biết khi quý vị không thể tham gia ban bồi thẩm. Tóm lại, liên lạc với tòa theo thông tin ở cuối giấy triệu tập của quý vị.

Nếu quý vị đã được gọi vào ban bồi thẩm và chưa được thông báo là quý vị không cần tham gia nữa, vui lòng gọi hoặc email cho tòa nào đã triệu tập quý vị vào ban bồi thẩm để xác định liệu sự tham gia của quý vị còn cần thiết hay không trước khi đến tòa. Số điện thoại sau đây:

Thông Tin Liên Lạc Công khai của Bồi Thẩm New Mexico: Bấm vào Đây


TÔI TỰ ĐẠI DIỆN

Yêu cầu đeo tấm che mặt bảo vệ tại các Tòa án New Mexico – Có hiệu lực từ ngày 16 tháng Năm, 2020 bất cứ người nào đến Tòa án hay tòa nhà tư pháp New Mexico cần đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt bảo vệ khác để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19.

Vì sự an toàn của cộng đồng, vui lòng không đến tòa nếu quý vị đang bệnh.

Hướng dẫn qua video việc Sử dụng Google Meet – Bấm vào Đây (missing Video)
Quy Trình Hoạt Động Chuẩn cho Google Hangouts Meet

Nếu quý vị cần nộp một đơn thỉnh nguyện hoặc các văn bản khác ở tòa, đầu tiên là liên lạc với tòa đó để được hướng dẫn. Tòa đó có thể có một trình tự để quý vị gởi fax hoặc email đơn thỉnh nguyện hoặc văn bản thay vì nộp ở tòa. Theo thông tin do Tòa cung cấp sau đây:

Thông Tin Thêm để Tự làm thủ tục: Bấm vào Đây


TÔI LÀ MỘT NHÂN CHỨNG

Yêu cầu đeo tấm che mặt bảo vệ tại các Tòa án New Mexico – Có hiệu lực từ ngày 16 tháng Năm, 2020 bất cứ người nào đến Tòa hay tòa nhà tư pháp New Mexico cần đeo khẩu trang hoặc tấm che mặt bảo vệ khác để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19.

Vì sự an toàn của cộng đồng, vui lòng không tới tòa nếu quý vị đang bệnh.

Trước khi tham gia một phiên tòa, vui lòng liên lạc với luật sư hoặc bên đã yêu cầu quý vị ra làm chứng để biết liệu phiên tòa sẽ được tiến hành xét xử qua Video/điện thoại hay phải đến tòa và liệu vẫn còn cần sự tham gia của quý vị hay không.

CÁC CÂU HỎI SÀNG LỌC ĐƯỢC HỎI ĐỂ VÀO TÒA ÁN HOẶC TÒA NHÀ TƯ PHÁP

Các Câu Hỏi Sàng Lọc COVID-19 bằng Tiếng Anh


LỆNH CỦA TÒA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TẠM NGƯNG VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI THUÊ NHÀ

Eviction Stay Frequently Asked Questions

Tòa án Tối cao tiểu bang đã tạm ngưng việc trục xuất người thuê nhà đối với những cư dân New Mexico chứng minh rằng họ không thể trả tiền thuê nhà trong tình trạng y tế khẩn cấp chung do COVID-19.

Nếu người chủ nhà bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất, người thuê nhà sẽ nhận một giấy triệu tập thông báo cho họ biết về vụ kiện và giải thích rằng họ có thể tham gia vào một phiên tòa có sự hiện diện của một thẩm phán. Các phiên tòa được thực hiện qua video hoặc điện thoại trong tình trạng y tế khẩn cấp chung, trừ khi các bên yêu cầu đích thân ra hầu tòa. Để dừng việc trục xuất, người thuê nhà cần tham gia phiên tòa và cung cấp cho thẩm phán bằng chứng về việc họ hiện không thể trả tiền thuê nhà.

Quý vị sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa với hướng dẫn cách thức tham gia phiên tòa.

Nếu quý vị muốn có sự trợ giúp trong thủ tục trục xuất của quý vị, vui lòng liên lạc:

New Mexico Legal Aid (Hỗ Trợ Pháp Lý New Mexico) – 1-833-LGL-HELP (1-833-545-4357).

Senior Citizens Law Office (Văn Phòng Luật cho Công Dân Cao Tuổi) – (505) 265-2300 (Phục vụ cư dân 60 tuổi trở lên ở quận Bernalillo, Sandoval, Valencia và Torrance).

Legal Resources for the Elderly Program (Chương Trình Nguồn Hỗ Trợ Pháp Lý cho Người Cao Tuổi), 800-876-6657 toàn tiểu bang; 505-797-6005 ở Albuquerque, (Đường dây trợ giúp pháp lý miễn phí toàn tiểu bang cho cư dân NM 55 tuổi trở lên.)

The Bernalillo County Metropolitan Court (Tòa Metropolitan Quận Bernalillo) có cung cấp một chương trình hòa giải miễn phí cho những người liên quan đến các vụ kiện giữa chủ nhà và người thuê nhà đang được xét xử tại tòa này. Chương trình này đã bắt đầu vào ngày 11 tháng Năm. Một người hướng dẫn đã được huấn luyện làm việc với các chủ nhà và người thuê nhà để cố gắng đưa ra một thỏa thuận thương mại có lợi cho đôi bên. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết. Những người muốn tham gia vào the Landlord-Tenant Settlement Program (Chương Trình Hòa Giải giữa Chủ và Người Thuê Nhà) nên liên lạc với the Metro Court’s Mediation Division (Bộ Phận Hòa Giải của tòa Metro) tại (505) 841-8167.